Taşımacılık Sektörü için KVKK Uyum Süreci

Taşımacılık Sektörü için KVKK Uyum Süreci

Kişisel verilerin korunması konusu, son zamanlarda sıklıkla gündeme gelmekte ve veri işleyen kişilerin yükümlülüklerinin neler olduğu, yoğun olarak araştırılmaktadır.

Peki nedir bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel verileri işleme süreçlerinin disiplin altına alınmasını ve verilerin özel hayatın gizliliğini esas alarak işlenmesini düzenleyen kanundur.

Kişisel Veriler Neden Korunmalıdır?

Kişisel verilerin korunması, temel bir insan hakkıdır ve kişinin kendisinin korunması amacına hizmet eden bir araçtır.

Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişi veya kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Kişisel Veriler Nelerdir?

Gerçek kişiye ait olan ve kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayabilen; isim, soy isim, doğum yeri ve tarihi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, kan grubu, motorlu taşıt plakası, TC kimlik / pasaport numarası, özgeçmiş, görüntü ve ses kayıtları, adres ve e-posta bilgileri, parmak izi gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilir.

Taşımacılık sektörü için kişisel veri sahibi kimdir?

Sektör özelinde bakıldığında; öğrenciler, öğrenci velileri, taşınan 3.kişiler (yolcular), tedarikçiler, sürücüler, rehberler, çalışanlar gibi işin ifası için bilgilerine erişilmek zorunda olunan kişilerdir. İşleyiş kapsamındaki veri sahiplerine dair hem kişisel verilerin hem de işin niteliği gereği özel nitelikli kişisel verilerin tutulması gerekmektedir.

Sektör bazında veri kategorileri açısından bakıldığında; taşımacılık faaliyeti ile ilgilenen kişilerin, veri sahibi olan kişilere ait kişisel verilerini tutuyor olması, veri sorumlusu olarak Kanun uyarınca uyum süreci işletmesi ve Kanun kapsamındaki hukuki/idari ve dahi teknik tedbirleri sağlamasını zorunlu hale getirmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

vita’nın güvenli depolama alanı ve uçtan uça şifrelenmiş veri iletişim yapısı ile verileriniz ve bilgileriniz, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen tüm veri güvenlik tedbirlerine uygun olarak işlenmektedir.

vita’nın çalışma prensipleri, kurguladığı senaryolar kapsamında almış olduğu idari ve teknik tedbirler; taşımacılık sektöründe iş yapan ve/veya yapmak isteyen her türlü kişiye 6698 sayılı Kanun kapsamında, veri güvenlik tedbirlerini sağlamakta ve talep doğrultusunda mevcut çözüm ortaklarının desteği ile taşımacılık sektörü özelindeki hukuki uyum sürecine, düşük maliyetli bir “KVKK Uyum Süreci” paketi ile destek sağlayabilmektedir.

vita’nın sunmuş olduğu güvenli çözüm planları uyarınca öğrenci/ personel taşımacılığı online yönetim sistemleri ve uygulamaları, işleyişinizi kolaylaştıracak maliyetlerde iş planlaması ve yönetimini sağlayacak tüm uygulamaları kapsamaktadır. 

İhtiyaçlara göre geliştirilmiş ve bugüne kadar tasarlanmış en kapsamlı yolcu taşımacılığı yönetim sistemi olan vita, işletmenize KVKK Uyum Sürecinde de çok yönlü fayda sağlamayı hedeflemektedir. Süreç yönetimi ile destek almak veya işlettiğiniz mevcut süreci Kanuna uygun nitelikte yürütmek için bizime iletişime geçebilirsiniz.

  1. Blog
  2. Taşımacılık Sektörü için KVKK Uyum Süreci